Vier stappen

Het creëren van een extra verdieping kun je in vier stappen knippen. Elke stap heeft een helder doel en een vaste prijs. Na elke stap is ieder weer vrij om te doen en te laten wat ie wil. Wij komen graag met een voorstel voor de volgende stap en zullen er alles aan doen om die ook te mogen maken.

1

Gratis toets, wat mag er?

Elk huis in Nederland valt onder een bestemmingsplan. In dat plan staat onder meer of je je woning mag uitbreiden; omhoog, omlaag, naar voren, naar achteren en opzij, als je daar geen buren hebt…

Het is voor ons een kleine moeite om dat voor je uit te zoeken. Dat doen we graag. En gratis. Dan heb je qua extra ruimte alvast de randvoorwaarden in beeld.

Wat we in deze fase vaak ook alvast even doen is kijken wat een opbouw doet met de waarde van je woning. Dan krijg je een indruk of in financiële zin sprake is van een goede investering.


2

Planontwikkeling, wat willen jullie?

Als je weet wat er mag, kun je binnen die grenzen je wensen vormgeven. Waar dromen jullie van? Wat voor ruimtes willen jullie? Hoe moet het er uit zien? Wat doe je met het nieuwe dak? Deftig gezegd: Wat is jullie PvE, jullie programma van eisen en wensen.

Dat hoef je niet zelf te bedenken. We helpen je om dat op papier te krijgen. Door je een hele lijst met vragen voor te leggen, plus de verschillende antwoordmogelijkheden. Daar kun je vervolgens in alle rust over nadenken.

Als helder is wat jullie willen, kan een architect of bouwkundige aan de slag om jullie wensen in een ruimtelijk ontwerp om te zetten. In nauw onderling overleg maken we dat tekenwerk geschikt voor het aanvragen van een bouwvergunning. Die heet tegenwoordig omgevingsvergunning maar dat terzijde.

Naast het nodige tekenwerk, vergt een vergunning ook veel rekenwerk. Daarvoor heb je een constructeur nodig. Die maakt alle vereiste sterkteberekeningen. Zodat je opbouw voldoet aan alle regels en bestand is tegen storm en regen.

Als alle documenten compleet zijn en enerzijds voldoen aan jullie programma van eisen en anderzijds aan alle wet- en regelgeving, dan kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

Na de aanvraag begint de toets door de gemeente, welstand, de brandweer e.d. Zij beoordelen of het plan aan alle eisen voldoet. Zo nodig vragen ze architectonische aanpassingen, of extra reken- en tekenwerk. Zodra alles klopt kan de voorlopige vergunning ter visie gelegd worden. In die periode kunnen buren en andere betrokkenen als ze dat willen bezwaar maken. Worden die bezwaren gegrond verklaard dan moet het plan daarop worden aangepast, zo niet dan volgt uiteindelijk een onherroepelijke bouwvergunning.

Alles wat nodig is om te komen tot een onherroepelijke bouwvergunning bieden wij aan voor een vaste pakketprijs van € 7.000 inclusief 21% BTW. Die prijs is dus inclusief alle overleg om te komen tot een goed plan, alle rekenwerk, alle tekenwerk en de vergunningsaanvraag tot en met afgifte van de vergunning. Wij werken met vaste tekenaars en constructeurs. Mochten jullie een eigen architect in willen brengen dan kan dat en moeten we even kijken wat dat doet met de prijs.


3

Prijsvorming en financiering

Zodra er een onherroepelijke bouwvergunning ligt kan ook een bindende prijs en planning worden afgegeven. Tot die tijd worden prijs en planning natuurlijk ook volop besproken maar meer indicatief, omdat het plan nog niet definitief is.

Wij werken altijd op basis van open begroting. Dat wil zeggen dat we met een gedetailleerd gespecificeerde begroting komen waarin je van elk onderdeel kunt zien wat het kost. Deze werkwijze maakt het eenvoudig om werkzaamheden en onderdelen op hun waarde te beoordelen en keuzes te maken: wel doen, niet doen, anders doen, later doen, zelf doen… net wat je wilt.

Zodra we het eens zijn over de planning en de begroting ontvang je van ons een opdrachtbevestiging met algemene voorwaarden, garanties en dergelijke.

Desgewenst kunnen we ook de financiering voor je regelen. De meeste klanten hebben al een eerste hypotheek bij hun bank. Wij brengen ter financiering van dakopbouwen tweede hypotheken onder bij alle grote banken. Grote kans dat die van jullie daar ook bij zit. Dan weet je snel met welke maandlasten je rekening moet houden. Het regelen van de financiering kost inclusief advies- en afsluitkosten € 1.500 inclusief BTW. Dikwijls is ook een gevalideerde taxatie vereist. Die kunnen wij verzorgen voor € 750 inclusief BTW. Als vooraf niet duidelijk is of een dakopbouw financieel al haalbaar is kunnen wij deze stap ook vooraf aan stap 2 uitvoeren. Dan heb je zekerheid over betaalbaarheid en financiering alvorens de fase van planontwikkeling in te gaan.


4

Prefabricage en plaatsing

Zodra de opdrachtbevestiging is getekend wordt gestart met de voorbereiding van de plaatsing en de prefabricage van de dakopbouw. Allereerst wordt jullie woning exact opgemeten, omdat de werkelijkheid nogal eens afwijkt van de oorspronkelijke tekeningen, als die er überhaupt zijn. Zodat we later zeker weten dat de opbouw exact past op de ondergrond, ook als die scheef is. Op basis van die exacte inmetingen worden de bouwvergunningstekeningen uitgewerkt in productietekeningen.

Afhankelijk van jullie wensen doen we dat in 2D of in 3D. In 2D wil zeggen dat we in de fabriek vlakke elementen maken die we op het dak samenstellen tot de opbouw. Voor handige mensen die zo veel mogelijk zelf willen doen en een zo kaal mogelijk casco willen is dat vaak de goedkoopste oplossing. Een dakopbouw prefabriceren in 3D-elementen kan ook. Dan maken we in de fabriek grote ruimtelijke elementen die wanden, vloer, dak, installaties én afwerking omvatten. De hele opbouw bestaat dan dus uit slechts twee of drie kant-en-klare delen die op het dak aan elkaar verbonden worden. Voor mensen die een compleet afgewerkte opbouw willen met minimale overlast, is dit de ideale oplossing.

Het plaatsen van de dakopbouw kost zowel in 2D als in 3D slechts één dag. Een feestdag waar je vrij voor neemt. Omdat je er in één dag een hele etage bij krijgt. Daar wil je bij zijn!

Vlak voor de plaatsing doen we ter plekke enkele essentiële voorbereidende werkzaamheden. We slopen wat weg moet en we maken een nieuwe verankerde opstand op het dak waarop de opbouw geplaatst en bevestigd gaat worden. Afhankelijk van de situatie maken we trapgat en trap voor of na plaatsing. Na de plaatsing vindt de laatste afwerking plaats. Bij 2D prefab is dat nog enkele weken werk, bij 3D prefab kan dat in één week. En dan is jullie opbouw klaar voor gebruik. Geniet ervan!

Contact

SYTO Dakopbouwen B.V.
Singelgracht 6 wnsp
1398 XE  Muiden

Tel: +31 (0)294 450 585
Mob: +31 (0)653205762
Mail: syto@sytodakopbouwen.nl

Volg ons

Facebook
Twitter